Kategori: Roman

Toprak Ana Özeti

Toprak Ana Romanı Hakkında Kısaca Bilgi Asıl adı İlk Öğretmen Toprak Ana olan ve ülkemizde Toprak Ana olarak bilinen romandan alınmıştır. Cengiz Aytmatov bu eserinde savaşın acılarını evrensel bir yaklaşımla ele almış ve insan ruhunun savaşa tepkisini dile getirmiştir. Bunda yazarın...

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte romancılığımız teknik açıdan gelişmiş, yeni içeriklerle geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. 1923-1950 arası dönemde kimi sanatçılar bazı yönelimlere göre eser verirken kimi sanatçılar da bireysel çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyet’in ilk on yılında yazarlar, genellikle toplumsal sorunlara yönelmişlerdir. Cumhuriyet rejimi,...

Servetifünun Romanı

Roman ve öykü türünde, Batılı anlamda ilk başarılı örnekler Servet-i Fünun Edebiyatı döneminde verilmiştir. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisiyle gerçek yaşama bağlı kalınmış, gözleme önem verilmiştir. Romanlarda İstanbul’un aydın çevreleri ile saray ve konak yaşamı, hikayelerde ise halk ve halkın sorunları...

Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatıcı; edebî metinlerde, okura olayı anlatan kişidir. Eseri yazan (yazar) gerçek kişi, edebî metinleri anlatan ise soyut bir kişidir. Yani anlatıcı, yazar değildir; yazarın kurguya dâhil edip ağzından hikâyeyi anlattırdığı hayali kişidir. Anlatıcı; eserlerin iç dünyasında olup biten olayları, sorunları, kahramanları,...