Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin Kimdir Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

Türk romanına Anadolu’nun kapılarını açan milli edebiyat döneminin ilk yazarıdır. Sanat hayatının ilk dönemine giren Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı romanlarında maceraya dayalı bir olay örgüsü etrafında bireylerin duygusal ilişkileri üzerinde durmuştur. Reşat Nuri Güntekin, 1928 yılında yayımladığı Yeşil Gece romanıyla birlikte sanat hayatının ikinci dönemine girer, bu eser toplumsal sorunları ele aldığı eserlerinin ilkidir. Uzun yıllar öğretmenlik görevinde bulunan Reşat Nuri’nin romanlarında öğretmenlerin ayrı bir yeri vardır. Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu romanında Feride, Acımak’ta Zehra, Kan Davası’nda Ömer, Yeşil Gece’de Şahin, öğrencilerini ve yaşadıkları çevreyi aydınlatmayı ilke edinmiş genç öğretmenlerdir. Kahramanları genellikle tek yönlüdür; iyiler hepten iyi, kötüler hepten kötüdür.

Olay kahramanlarını çevreyle birlikte verir. Realist bir sanatçıdır. Eserlerinde sade bir dil kullanmış, konuşma dilinin zenginliğini eserlerine rahatlıkla yansıtmıştır. Yeşil Gece’de cahil halkı sömürmede bir araç olarak kullanılan dinin cahil molla ve softaların elinde tehlikeli bir silah haline geldiğini vurgulamıştır. Bu eserde devrimci nitelikler taşıyan Şahin Hoca, Deli Necip, Komiser Kazım Efendi gibi olumlu tiplerle Eyüp Hoca, Zühtü Efendi türünde bağnaz molla ruhlu kişileri karşı karşıya getirir. Yaprak Dökümü ve Acımak adlı eserlerde ahlâk ile mali sıkıntılar arasında dengelerini koruma çabasındaki memurların çileleri toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkileri dile getirilmiştir.

Reşat Nuri Güntekinin Eserleri Nelerdir?

Roman: Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Acımak, Damga, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü, Ateş Gecesi, Bir Kadın Düşmanı, Gökyüzü, Değirmen, Yeşil Gece, Gizli El, Harabelerin Çiçeği, Sönmüş Yıldızlar

Ölümünden sonra: Kan Davası, Kavak Yelleri, Son Sığınak

Hikâye: Gençlik ve Güzellik, Roçild Bey, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler, Nenesi Kro

Oyun: Hançer, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri (üç oyun),Taş Parçası, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Eski Şarkı, Tanrıdağı Ziyafeti, Bir Köy Öğretmeni, Çalıkuşu, Kavak Yelleri, Vergi Hırsızı, Felaket Karşısında, Gözdağı, Eski Bora (üç oyun)

Gezi: Anadolu Notları

Çalıkuşu Romanının Konusu: Önce piyes olarak yazılan sonra romana dönüştürülen Çalıkuşu, dil ve anlatımındaki rahatlık, Anadolu gerçeğine yaklaşım tarzıyla daha sonra yazılacak birçok romana örnek olmuştur. Feride, Kamuran, Hayrullah Bey eserin başlıca kahramanlarıdır.

Dudaktan Kalbe Romanının Konusu: Kınalı Yapıncak Lamia’nm, bestekâr Kenan’la yıllarca süren acı ve tatlı aşklarının öyküsüdür. Hüseyin Kenan, Prenses Cavidan, Lamia, Nimet Hanım ve Makbule eserin kahramanlarıdır.

Yeşil Gece Romanının Konusu: Tezli bir roman olan bu eser, yazarın toplumsal sorunları ele aldığı romanların ilkidir. Romanın kahramanı Şahin Bey, idealistliği yönünden Çalıkuşu’ndaki Feride’ye benzer. Eserde medrese öğrenimi gören Şahin’in çevresindeki çirkinlikler karşısında inancını yitirişi, öğretmen okuluna girip bit iriş i softalarla savaşmak üzere İzmir’e yakın Sar ov a ilçesine gidişi anlatılır.

Yaprak Dökümü Romanının Konusu: Bu eser, yazarın toplumsal sorunları ele aldığı romanlarının en başarılısıdır. Daha sonra yazarı tarafından oyunlaştırılan bu eserde Tanzimat’tan beri birçok kez ele alınan yanlış Batılılaşma teması üzerinde durulur. Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Şevket, Leyla ve Necla eserin kahramanlarıdır.

« »

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir