Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık Kimdir Hayatı Şiirleri Kısaca Bilgi

Garip hareketinin kurucusudur. O güne kadar yapılmayanı gerçekleştirerek geleneğin karşısında direnişe geçmiş ve geleneksel biçim öğelerini dışlayarak her türlü form endişesinden uzak bir şiir anlayışının esaslarını ortaya koymuştur. Bir şiir ihtilalcisi sayabileceğimiz sanatçı, kendi geleneğini kurmaya yönelir ve klasik biçimlenmeye son vermekle kalmaz; şiirin yolunu arka sokağa yöneltir, sokağı şiire sokar. Orhan Veli Kanık, şiirlerinde bireyselliğe karşı çıkmış, şiirine toplumu yansıtmıştır.

Bir dönem Mehmet Ali Sel takma adını da kullanan sanatçı; şiirlerinde sokaktaki insanı, çocukluğa özlemi, doğayı, denizi, İstanbul’u, balıkları… tema olarak ele almıştır. İroniye önem veren sanatçının şiirinin kaynağını Batı’da tükenmeye yüz tutmuş sürrealist şiir anlayışı oluşturur. Sanatçının edebiyat çevrelerince takdir edilen şiirleri Garipçiler çizgisinin dışındaki şiirleridir.

Orhan Veli Kanık’ın 1936 yılında başladığı şiir hayatı üç dönemde incelenebilir:

1. Garip öncesi (1936-1941): Bu dönemde içerik, biçim, dil ve tarz olarak geleneğe bağlı şiirler yazan sanatçıda ironiye hiç rastlanmaz. Gün Doğuyor, Oaristys, Ebabil, Eldorado, Kurt, Zeval gibi eserlerini içeren ilk dönem şiirlerinde şair; yalnız ve mutsuz bir kişinin yaşamını, acılarını, aşklarını dile getirmiş.

2. Garip Hareketi dönemi (1941-): Garip dönemi şiirlerinde klasik uyak düzenini ve vezni kullanmadı. Ona göre hakiki şiir için vezin ve kafiye mutlak gerekli olan şeyler değildi. “Kılıksız”, “cıgara”, “ıspanak”, “rakı”, “Hitler”, “boyacı sandığı” gibi sözcükler kullanan şairin Kitabe-i Seng-i Mezar isimli şiirinde kullandığı “nasır” kelimesi büyük tartışmalara sebep oldu. Kanık, böylece hem divan hem de halk şiirinde egemen olan romantizm anlayışını da yıkmış oluyordu.

3. Garip sonrası: Orhan Veli Kanık, “Garip sonrası” olarak adlandırılan 1945-1950 yılları arasında dört kitap yayınladı: Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi ve Karşı. Bu dönemde düşünceleriyle birlikte eserleri de farklılaşmaya başlayan Orhan Veli, yıkıcılıktan ayrılarak yapıcılığa yönlendiği ve şiirinin estetik yönünü zenginleştirmeye çalıştığı gözlemlenebilir. Değişiminin göze çarpan yanlarından biri de şairin Vazgeçemediğim ile birlikte uyak kullanmaya başlaması oldu. Bu döneminin en ayırt edici özelliği ise şairin halk şiirine duyduğu ilginin eserlerine yansımasıydı.

Orhan Veli Kanık’ın Eserleri Nelerdir?

Şiir: Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Nisan, Nasrettin Hoca Hikâyeleri, Kitabe-i Sengi Mezar, İstanbul’u Dinliyorum, Anlatamıyorum, Bütün Şiirleri

Düzyazı: La Fontaine, Nesir Yazıları, Edebiyat Dünyamız, Denize Doğru, Bindiğimiz Dal, Sanat ve Edebiyat Dünyamız

« »

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir