Namık Kemal

Namık Kemal Kimdir Hayatı Biyografisi Yenilikleri Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi

Edebiyat tarihimizde “Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak tanınmıştır. Namık Kemal verdiği eserlerinde “vatan, hürriyet, özgürlük, eşitlik” gibi konularını
işlemiştir. Hece ile şiirler yazmış, genellikle aruzu kullanmıştır. Tiyatroda eğlence ile sosyal faydayı birleştirip Türk tiyatrosunu “faydalı bir eğlence” olarak nitelendirmiştir. Düşünsel açıdan yeni, biçim açısından eskidir. Yapıtları teknik açıdan kusurludur. Romantizm akımından etkilenmiştir. Hürriyet, İbret gibi gazeteleri çıkarmıştır. Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır. Murabba türünde eserleri vardır.

Namık Kemal’in Eserleri Nelerdir?

Namık Kemal’in Romanları: İntibah, Cezmi
Namık Kemal’in Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Kara Bela, Celaleddin Harzemşah
Eleştirileri: Tahrib-i Harabat: Edebiyatımızdaki ilk eleştiridir. Ziya Paşa’nın Harabat adlı divan şiiri antolojisi durumundaki yapıtına karşı yazdığı eleştiri türünde bir yapıttır.

Takip: Ziya Paşa’nın Harabat adlı antolojisinin II. cildine karşılık yazılmıştır.
Diğer eleştiri kitapları ise Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşaya Mektup
Tarih: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Silistre Muhasarası, Kanije Kalesi
Namık Kemal’in Şiirleri: Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, Vatan Mersiyesi, Vaveyla (Çığlık)
Anı: Magosa Mektupları
Biyografi: Evrak-ı Perişan

İntibah Özeti Kısaca: Edebiyatımızdaki ilk edebi roman olan bu eserde Ali Bey, Mahpeyker ve Dilaşup baş karamanlardır.
Cezmi Özeti Kısaca: Edebiyatımızdaki ilk tarihi roman olan bu eserde sipahi Cezmi’nin İran’la yapılan savaştaki maceralarını anlatır. Cezmi, Adil Giray, Şehriyar, Perihan eserin kahramanlarıdır.
Vatan yahut Silistre Özeti Kısaca: Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro yapıtı olan bu eser, dört perdelik bir dramdır. 1853-1856 yıllarını kapsayan Osmanlı – Rus savaşlarını konu alır. İslam Bey, Zekiye, Abdullah Çavuş eserin kahramanlarıdır.
Zavallı Çocuk Özeti Kısaca: Namık Kemal’in ilk tiyatro eseridir. Aile zoruyla, görücü usulüyle evlendirilen genç bir kızın trajik yaşamı anlatılır. Oyunda Victor
Hugo’nun Hernani piyesinin etkisi vardır.
Celaleddin Harzemşah: Sahnelenmeye elverişli değildir. Konusunu tarihten alan bu oyun Panislamizm düşüncesini yaymak, İslam ülkeleri arasında bir birlik olmamasından kaynaklanan zararları ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. Yazar, Victor Hugo’nun Cromwell adlı eserinin ön sözünden yola çıkarak yazdığı Mukaddime-i Celal adlı ön sözle roman ve tiyatro üzerine görüşlerini açıklamış, üç birlik kuralına bağlı kalmamak gerektiğini ileri sürmüş ve tiyatronun eğitici bir sanat olduğunu ifade etmiştir.

Akif Bey: Beş perdeden oluşan bu oyunda bir deniz subayı olan Akif ile ahlakça zayıf bir karaktere sahip olan Dilruba’nın ilişkileri anlatılır. Dilruba, türlü oyunlarla kocasını boşayıp başka biriyle evlenmek üzereyken Akif Bey bu durumu öğrenir ve Dilruba’yı boşar. Daha sonra Dilruba’nın evine gider ve yeni kocasıyla çarpışmak zorunda kalır. İkisi de ölür. Akif’in babası da Dilruba’yı öldürür.
Kara Bela: Namık Kemal’in 1976 yılında Magosa Kalesi’nde yazdığı beş perdelik bir trajedidir.
Gülnihal: Tanzimatın ilk yıllarında Rumeli de sancak beyi olan Kaplan Paşa zalim biridir. Kardeşlerinin çocukları olan İsmet ile Muhtar birbirlerini sevmektedir. Kaplan Paşa Muhtarı halk tarafından çok sevildiği için kıskanır. Muhtarı yok etmek amacıyla hilelere başlar ve iki gencin arasını açar. Sonunda gerçek anlaşılır. İki gencin kavuşmasına İsmetin dadısı Gülnihal yardım etmiştir.

« »

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir