Fecr-i Ati Topluluğu Edebiyatçıları

FECRİATİ EDEBİYATI KADROSU

Celal Sahir, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Emin Bülent, Hamdullah Suphi, Fazıl Ahmet, Müfit Ratip (yazman)…

EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886-1942)

Hem bireysel hem de toplumsal konularda şiirler yazmıştır. Fecriati Dönemi’nde destansı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde benzetme ve istiarelere gereğinden çok yer vermiştir. Şiirlerini aruzla yazmıştır. Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” adlı şiirine karşı “Kin” şiirini yazmıştır. Ölümünden sonra şiirleri “Emin Bülend’in Şiirleri” adlı bir kitapta toplanmıştır.

Eserleri:
Kin, Hatay’a Selam, Dev Şarkısı

TAHSİN NAHİT:

Hukuk eğitimi almıştır. Adalar Şairi olarak tanınmıştır. Oyun yazarı ve şairdir.
Eserleri:

Şiir: Ruh-ı Bikayd, Çocuk Bahçesi dergisinde Fener şiiri

Tiyatroları:
Hicranlar (1908),
Firar (1910),
Jön Türk (R.Nevvare ile, 1908),
Aşkımız (R.Nevvare: ile, 1907),
Sanatkârlar (R.Nevvare ile, 1908),
Kösem Sultan (1910), (Şahabeddin Süleyman ile birlikte)
Ben Başka (1911),
Osman-ı Sani,
Sanatkâr,
Talâk,
Bir Mücadele-i Hissiye,
Kırık Mahfaza.

Adapteler (Uyarlamalar):

Rakibe (H.Kıstemaeckers-E. Delard),
Bir Çiçek Bir Böcek (Robert de Flers, Gaston de Gaillavet, Etienne Rene’nin birlikte yazdıkları “La Belle avanture”den, 1917),
Akortacı (M.Thieery’nin L’accordeur’undan),
Bursalı Hâle (La tante d’Honfleur’den).

ŞAHABETTİN SÜLEYMAN (1885-1919)

Şiir dışında edebiyatın hemen her türünde eser vermiştir. Özden çok biçim üzerinde duran, içeriği anlatıma feda eden bir yazar olarak tanındı. Fecriati adını alan topluluğun “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sloganı ona aittir. Tiyatroları teknik açıdan zayıftır.

Eserleri:
Fırtına, Çıkmaz Sokak, Aziz Katil, Aralarında, Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye

FAZIL AHMET AYKAÇ (1884-1967)

Tanin gazetesinde yayımladığı mizahi şiirleri onu mizah edebiyatımızın ustaları arasına kattı. Şiirlerinde divan şairlerinin üslup ve tekniğinden faydalandı.

Eserleri:
Divançe-i Fazıl, Harman Sonu, Kıpıntı, Şeytan Diyor ki, Tarih Dersi

CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886-1940)
Hikâye ve roman yazarı, doktordur. Romantik bir duyarlılıkla halk tiplerini işler. Romanlarında teknik mükemmellik yoktur. Psikolojik tahlilleri başarılıdır. Dili sadedir.

Eserleri:

Roman: İnhizam, Kadın Ruhu, Siyah Gözler
Hikaye: Timsal-i Aşk, Ukde

MÜFİT RATİP (1887-1920)
Türk oyun yazarı. Çağının tiyatro hareketleriyle yakından ilgilendi. İlk tiyatro tenkitçimizdir.

Eserleri:
Oyun: Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Müdafaası, Zincir, Namus, Hücum, Büyük Gece
Çeviri Roman: Güzel Dost
İZZET MELİH (DEVRİM) (1887-1966)
> Roman ve öykü yazarıdır.
Eserleri: Leyla, Tezad, Sermed, Hüzün ve Tebessüm

« »

Bir Yorum

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir